Registra't
a l'Escola de la Carn

Registra't a l'Escola de la Carn
curs peresencial_online

Implantació de la guia de pràctiques correctes d’higiene per a carnisseries i xarcuteries – Curs per a responsables de l’autocontrol.

Curs de suport per tenir les claus per a la seva interpretació i aplicació pràctica.
Curs per a responsables d'autocontrol

Presentació del curs

El passat mes de desembre va publicar-se el RD 1021/2022 pel que es regulen determinats requisits en matèria de higiene i de la producció i comercialització dels productes alimentosos als establiments de comerç minorista. Aquesta és la norma que substitueix l’anterior de carnisseries i xarcuteries. La norma, entre altres, fa referència específica que els requeriments en matèria d’higiene de la producció, elaboració, transport, emmagatzematge i comercialització dels productes alimentosos han de complir les disposicions de les normes europees dels aliments d’origen animal. En aquestes disposicions s’assenyala la necessitat d’adoptar mesures basades en el sistema APPCC, o en el seu cas en les Guies de Pràctiques Correctes d’Higiene específiques de cada sector. Recentment, l’autoritat sanitària va aprovar i publicar la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene per a Carnisseries, Cansaladeries i Xarcuteries promoguda per la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters.

A la vegada, en les presentacions d’aquesta Guia, l’Autoritat Sanitària destaca la necessitat de instituir als establiments alimentaris la figura del Responsable d’Autocontrol, com a persona amb formació responsable de la implantació dels sistemes de seguretat en general i dels principis de la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene en particular.

Objectiu general del curs.

Dotar als responsables de les empreses de carnisseria, cansaladeria i xarcuteria dels coneixements i recursos necessaris per a la utilització d’una eina de treball pràctica i específica, expressament dissenyada per facilitar la implantació d’un sistema d’autocontrol sanitari als seus establiments, com a mesura encaminada a garantir la innocuïtat i la qualitat dels productes alimentosos i el compliment de la legalitat vigent.

Objectius específics.

 • Assentar les bases de l’autocontrol sanitari en petits establiments del sector mitjançant un conjunt de propostes senzilles, adequades i pertinents per a cada activitat.
 • Capacitar i ajudar al professional responsable d’autocontrol a la interpretació de la Guia per adaptar i aplicar els seus continguts a cada una de les activitats específiques de cada establiment.
 • Habilitar als professionals per a la verificació de l’eficàcia dels processos i pel manteniment d’un sistema de registre.

A qui va destinat.

Aquest curs va destinat de forma específica a:

 • Als professionals responsables dels establiments del sector de l’elaboració i el comerç minorista de la carn i menjars per emportar.
 • A tots els professionals que realitzen alguna activitat en aquest sector i tinguin alguna responsabilitat en els programes d’autocontrol als seus establiments.

Temari

Es faran en 4 sessions online i 1 presencial. El temari que es tractarà es:

 • La GPCH, que és i perquè serveix.
 • Com s’estructura una Guia.
 • Com implanto al meu establiment els seus principis?
  • Carnisseria
  • Cansaladeria
  • Cansaladeria-Xarcuteria
  • Menjars cuinats
 • Per on comencem:
  • Què estic fent? Ho estic fent bé? Que em falta? Com puc simplificar-ho? Cal registrar-ho tot? Quina mandra?
 • Anem per feina:
  • Els prerequisits i la seva gestió.
  • Les bones pràctiques d’higiene i la seva gestió.
  • Les experiències personals: dubtes, debats i discussió.
  • Altres solucions d’autocontrol.

Metodologia:

El curs s’imparteix en la modalitat mixta presencial i en línia. Inicialment seran 4 sessions en línia d’una hora i mitja de durada, per acabar amb una sessió presencial de 2 hores de durada aproximadament.

Les sessions docents es plantegen de forma molt participativa i molt dirigida a implantació pràctica dels diferents apartats de la Guia. A partir de les propostes del professor els alumnes analitzaran, de forma individual per al seu establiment, diferents situacions i exemples, per acabar posant en pràctica els eixos bàsics d’un pla d’autocontrol específic basat en la Guia i adequat a l’activitat del seu establiment i amb el convenciment de la seva utilitat.

Informació bàsica

Durada: 6 hores en línia (4 sessions). 2 hores presencials (1 sessió)
Dates: A confirmar
Horari: Sessions en línia de 15:30 a 17:00h. Sessió presencial de 16:00 a 18:00h
Lloc de celebració sessió presencial: A confirmar
Preu: 42€
Professors: Maria Martínez Taboada. Diplomada en Nutrició Humana. Responsable de l’Àrea de Qualitat i Seguretat Alimentària de GremiCarn. Josep Dolcet Llaveria, veterinari. Ambdós membres de l’equip de redacció de la GPCH.

Implantació de la guia de pràctiques correctes d’higiene per a carnisseries i xarcuteries – Curs per a responsables de l’autocontrol.
curs en català
curs Online i presencial
A confirmar
Horari: De 15:30 a 17:00h (online). De 16:00 a 18:00h (presencial)
Professors: Maria Martínez i Josep Dolcet
Preu: 42€
Reserva plaça
Més cursos presencials de l'Escola de la Carn
Sessió iniciada correctament
Sessió iniciada correctament.
Els meus cursos