Registra't
a l'Escola de la Carn

Registra't a l'Escola de la Carn
curs online

Implantació de la guia de pràctiques correctes d’higiene per a carnisseries i xarcuteries – Curs per a manipuladors / treballadors

Curs de suport per tenir les claus per a la seva interpretació i aplicació pràctica.
Curs per a manipuladors / treballadors

Presentació del curs

El passat mes de desembre va publicar-se el RD 1021/2022 pel que es regulen determinats requisits en matèria de higiene i de la producció i comercialització dels productes alimentosos als establiments de comerç minorista. Aquesta és la norma que substitueix l’anterior de carnisseries i xarcuteries. La norma, entre altres, fa referència específica que els requeriments en matèria d’higiene de la producció, elaboració, transport, emmagatzematge i comercialització dels productes alimentosos han de complir les disposicions de les normes europees dels aliments d’origen animal. En aquestes disposicions s’assenyala la necessitat d’adoptar mesures basades en el sistema APPCC, o en el seu cas en les Guies de Pràctiques Correctes d’Higiene específiques de cada sector. Recentment, l’autoritat sanitària va aprovar i publicar la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene per a Carnisseries, Cansaladeries i Xarcuteries promoguda per la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters.

A la vegada, en les presentacions d’aquesta Guia, l’Autoritat Sanitària destaca la necessitat de instituir als establiments alimentaris la figura del Responsable d’Autocontrol, com a persona amb formació responsable de la implantació dels sistemes de seguretat en general i dels principis de la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene en particular.

Objectiu general del curs.

Dotar als treballadors de les empreses de carnisseria, cansaladeria i xarcuteria dels coneixements necessaris per dur a terme correctament les tasques assignades del autocontrol sanitari als establiments, com a mesura encaminada a garantir la innocuïtat i la qualitat dels productes alimentosos i el compliment de la legalitat vigent.

Objectius específics.

  • Assentar els coneixements bàsics en petits establiments del sector mitjançant un conjunt de propostes senzilles, adequades i pertinents per a cada activitat.
  • Capacitar i ajudar al personal manipulador per aplicar els coneixements a cada una de les activitats específiques de cada establiment.

A qui va destinat.

Aquest curs va destinat de forma específica a:

  • Als professionals manipuladors dels establiments del sector de l’elaboració i el comerç minorista de la carn i menjars per emportar.
  • A tots els manipuladors que realitzen alguna activitat en aquest sector i tinguin alguna implicació en els programes d’autocontrol als establiments.

Temari

Es faran en 3 sessions online. El temari que es tractarà es:

  • La GPCH, què es i perquè serveix.
  • Els prerequisits i la seva gestió.
  • Les bones pràctiques d’higiene i la seva gestió.
  • Experiències personals: dubtes, debat i discussió.

Metodologia:

El curs s’imparteix en la modalitat en línia. Inicialment seran 3 sessions en línia d’una hora i mitja de durada.

Les sessions docents es plantegen de forma molt participativa i molt dirigida a implantació pràctica dels diferents apartats de la Guia. A partir de les propostes del professor els alumnes analitzaran, de forma individual per al seu establiment, diferents situacions i exemples, per acabar posant en pràctica els eixos bàsics d’un pla d’autocontrol específic basat en la Guia i adequat a l’activitat del seu establiment i amb el convenciment de la seva utilitat.

Informació bàsica

Durada: 6 hores en línia (4 sessions). 2 hores presencials (1 sessió)
Dates: A confirmar
Horari: Sessions en línia de 15:30 a 17:00h. Sessió presencial de 16:00 a 18:00h
Lloc de celebració sessió presencial: A confirmar
Preu: 30€
Professors: Maria Martínez Taboada. Diplomada en Nutrició Humana. Responsable de l’Àrea de Qualitat i Seguretat Alimentària de GremiCarn. Josep Dolcet Llaveria, veterinari. Ambdós membres de l’equip de redacció de la GPCH.

Implantació de la guia de pràctiques correctes d’higiene per a carnisseries i xarcuteries – Curs per a manipuladors / treballadors
curs en català
curs Online
A confirmar
Horari: De 15:30 a 17:00h.
Professors: Maria Martínez i Josep Dolcet
Preu: 30€
Reserva plaça
Més cursos presencials de l'Escola de la Carn
Sessió iniciada correctament
Sessió iniciada correctament.
Els meus cursos