Registra't
a l'Escola de la Carn

Registra't a l'Escola de la Carn
formació online

El pla de control de l’aigua i el pla de control de plagues

Programa de formació sanitària per operadors de les empreses de carnisseria i xarcuteria
Amb la col·laboració de:

Els establiments de comerç minorista han de crear, aplicar i mantenir un procediment d’autocontrol permanent basat en els principis de l’APPCC.

L’aigua pot constituir un perill de contaminació biològica (virus, bacteris, paràsits), química (nitrats, plaguicides, …) i física (terbolesa, …). Donat que te múltiples usos en els establiments alimentaris (preparació d’aliments, neteja i desinfecció, neteja personal, elaboració de gel, …), s’ha de realitzar un control.

Les plagues i animals indesitjables poden constituir un perill sanitari com a vectors de microorganismes patògens. Aquests animals es veuen atrets cap a els llocs on es preparen aliments ja que troben una font d’alimentació fàcilment accessible i, al mateix temps un amagatall. A més, poden deteriorar les instal·lacions elèctriques i altres materials. Es imprescindible i prioritari prevenir, detectar i erradicar les plagues i animals indesitjables.

Aquesta sessió s’inclou dins el Pla de Formació de Manipuladors d’Aliments dissenyat per l’Escola de la Carn de forma específica pels establiments d’elaboració i comerç minorista de la carn, i de forma més específica forma part de la formació en matèria d’autocontrol higiènic i sanitari destinada als responsables dels establiments per a la implantació dels programes de prerequisits.

Destinataris:

La sessió va dirigida principalment als responsables de petits establiments del sector, o a aquells operaris a qui se’ls delegui la responsabilitat d ela tasca d’autocontrol.

Continguts

  • Els objectius del pla.
  • La responsabilitat en la gestió i execució.
  • Desenvolupament
    • Com es controla
    • Com es vigila i verifica
    • Incidències i mesures correctores
  • Registres i documentació

Material de treball: Durant la sessió es facilitaran diferents models de documents i eines per facilitar la implantació del pla.

Informació bàsica

Acreditació de la formació: tots els alumnes inscrits hauran d’enviar a l’Escola de la Carn un qüestionari d’avaluació degudament complimentat. Un cop avaluat se’ls lliurarà un certificat d’aprofitament del curs si s’escau.

Metodologia: sessió en línia amb interacció entre el professor i alumnes.

Professor: María Martínez. Qualitat i Seguretat Alimentària.

Data: Dimarts 29 de Novembre de 2022.

Horari: 15:30h a 17h.

Inscripcions: 35€ socis Federació Catalana – 70€ no socis.

El pla de control de l’aigua i el pla de control de plagues
formació en Català
formació online
Dimarts 29 de novembre a les 15:30h
Durada: 1 hora i 30 min.
Professors: María Martínez. Qualitat i Seguretat Alimentària.
Preu: 35€
Inscriu-te al curs
Sessió iniciada correctament
Sessió iniciada correctament.
Els meus cursos