Curs online Cambra Barcelona

Soft Skills: Treball en equip

En aquest curs es treballarà l’habilitat per gestionar el treball en equip.

Objectius del curs

Els professionals tècnicament qualificats, s’enfronten al desafiament d’estar preparats per afrontar entorns de treball que canvien contínuament.
L’aparició de noves línies de desenvolupament professional, les professions emergents i la velocitat a què es mouen els mercats amb motiu de la globalització i la diversitat laboral, han desencadenat que les empreses sol·licitin característiques o habilitats en els professionals cada vegada més essencials. Aquestes habilitats són transversals a qualsevol carrera professional.

En aquest curs es treballarà l’habilitat per gestionar el treball en equip.

  • Identificar la importància dels valors comuns del grup en un treball en equip.
  • Entendre la importància de la figura del líder dins dels equips de treball i del treball en equip.
  • Conèixer les competències que hem de desenvolupar de manera individual per aconseguir una feina en equip exitós.
  • Identificar el nostre nivell de desenvolupament competencial per al treball en equip, i conductes negatives i positives que impacten en el treball en equip.
  • Conèixer com es desenvolupa el procés de treball en equip: construcció de l’equip, cicle de vida, rols, tècniques i eines i disfuncions.
  • Identificar els papers que cada membre de l’equip juga dins el conjunt.
  • Conèixer les principals tècniques i eines que faciliten el treball en equip i millorin la cohesió i l’orientació a objectius.
  • Identificar les diferents formes en què es pot resoldre un conflicte, analitzant els pros i els contres de cadascuna d’elles
  • Aprendre a identificar el conflicte com una font de canvi i evolució.

Dirigit a

Qualsevol persona que vulgui formar-se en habilitats SOFT SKILLS.

Contingut

UD1. Treball en equip: conceptualització i context.
1.1. Què és el treball en equip ?
1.2. Diferències entre grup i equip
1.3. Els valors en el treball en equip
1.4. El paper del líder en el treball en equip
1.5. Avantatges i inconvenients del treball en equip

UD2. Competències i habilitats bàsiques del treball en equip.

2.1. Habilitats comunicatives
2.2. Compromís
2.3. Delegació i gestió de reunions
2.4. Motivació
2.5. Intel·ligència emocional

UD3. El procés del treball en equip.
3.1. Construcció de l’equip: objectius, aliances i regles
3.2. Fases de l’equip de treball i del treball en equip
3.3. Rols o papers en l’equip
3.4. Eines per al treball en equip
3.5. Cinc disfuncions de l’equip

UD4. El conflicte en el treball en equip.
4.1. Què és un conflicte?
4.2. Tipus de conflictes
4.3. Etapes del conflicte
4.4. Resolució de conflictes en l’equip
4.5. El conflicte com a punt de partida per a la millora de l’equip

Perfil dels ponents

Frederic Soto

Com a suport a la formació, aquest curs disposa d’un servei de tutoria activa. El tutor és expert en la matèria del curs i estarà online per resoldre qualsevol dubte que sorgeixi. També farà un seguiment exhaustiu del curs i proposarà – si és necessari – altres tasques addicionals per complementar la formació.

Soft Skills: Treball en equip
Curs online
Del 3 Juny al 8 de juliol
Durada: 25 hores
Ponent: Frederic Soto
Preu: 225 €
Inscriure'm al curs
Sessió iniciada correctament
Sessió iniciada correctament.
Els meus cursos