Curs online Cambra Barcelona

Finances per a no financers

L'objectiu del curs és proporcionar als professionals o futurs professionals d'àrees no financeres de l'empresa els coneixements teòrics i sobretot pràctics necessaris per entendre els conceptes i la terminologia de les finances amb els quals podran prendre millors decisions.

Objectius del curs

L’objectiu del curs és proporcionar als professionals o futurs professionals d’àrees no financeres de l’empresa els coneixements teòrics i sobretot pràctics necessaris per entendre els conceptes i la terminologia de les finances amb els quals podran prendre millors decisions.

Dirigit a

Persones interessades a adquirir o aprofundir en els coneixements en l’àrea financera, com autònoms, gerents de pimes i micropimes, directors i professionals no financers de diferents departaments.

Contingut

1. Introducció.

2. Els estats financers. El balanç.

3. Els estats financers. El compte de pèrdues i guanys.

4. L’ús dels ràtios.

5. Rendiment, rendibilitat, autofinançament.

6. El punt mort.

7. Els pressupostos.

8. Els costos.

9. Negociació bancària. Sistemes de finançament.

Perfil dels ponents

Josep Palmés
Economista i Màster en finances per ESADE, àmplia experiència desenvolupant l’activitat de consultor d’empreses en l’àmbit financer i docent.

Finances per a no financers
Curs online
Del 23 de febrer al 27 d'abril
Durada: 40 hores
Ponent: Josep Palmés
Preu: 295 €
Inscriure'm al curs
Sessió iniciada correctament
Sessió iniciada correctament.
Els meus cursos