Curs online Cambra Barcelona

Comptabilitat general. Nivell Perfeccionament

Curs dirigit a totes aquelles persones que tenint una base comptable necessitin o vulguin conèixer aquesta part de la comptabilitat.

Objectius del curs

  • Tractar amb fiabilitat la càrrega impost de l’IVA.
  • Plasmar adequadament les despeses de personal.
  • Gestionar correctament el “corrent”.
  • Conèixer i aplicar els diferents principis que duen a la imatge fidel.
  • Realitzar els processos d’ajustament per obtenir resultats fiables.

Dirigit a

Empresaris, responsables d’administració, comptables, administratius, i en general a totes aquelles persones que tenint una base comptable necessitin o vulguin conèixer aquesta part de la comptabilitat.

Contingut

Tractament comptable de l’IVA. 
Concepte del valor afegit IVA.
Els mercats de l’IVA.
Tractament comptable de l’IVA.
Declaració – liquidació de l’IVA.
IVA suportat no deduïble.

Personal i administracions públiques.
Nòmines.
Retencions i pagaments a compte.

El finançament de l’empresa.
La gestió de la cartera comercial.
El factoring.
El confirming.

Variació d’existències.
La variació d’existències.

L’amortització comptable.
El tractament comptable de l’amortització.
Mètodes d’amortització.
Venda d’immobilitzat.

Les periodificacions.
Operacions no formalitzades.
Periodificacions.

Deterioració de valor.
Deterioració de valor d’existències.
Deterioració de valor clients.

Perfil dels ponents

Anna Castellá Cabeza
Diplomada en Ciències Empresarials i consultora.

Comptabilitat general. Nivell Perfeccionament
CURS EN CATALÀ
Curs online
Del 22 setembre al 25 novembre
Durada: 40 hores
Ponent: Anna Castellá Cabeza
Preu: 295€
Inscriure'm al curs
Sessió iniciada correctament
Sessió iniciada correctament.
Els meus cursos