Curs online Cambra Barcelona

Comptabilitat general. Nivell Perfeccionament

Tractar amb fiabilitat la càrrega impost de l’IVA. Plasmar adequadament les despeses de personal. Gestionar correctament el "corrent". Conèixer i aplicar els diferents principis que duen a la imatge fidel. Realitzar els processos d'ajustament per obtenir resultats fiables.

Objectius del curs

 • Tractar amb fiabilitat la càrrega impost de l’IVA.
 • Plasmar adequadament les despeses de personal.
 • Gestionar correctament el “corrent”.
 • Conèixer i aplicar els diferents principis que duen a la imatge fidel.
 • Realitzar els processos d’ajustament per obtenir resultats fiables.

Dirigit a

Empresaris, responsables d’administració, comptables, administratius, i en general a totes aquelles persones que tenint una base comptable necessitin o vulguin conèixer aquesta part de la comptabilitat.

Contingut

 • Tractament comptable de l’IVA. 
  Concepte del valor afegit IVA.
  Els mercats de l’IVA.
  Tractament comptable de l’IVA.
  Declaració – liquidació de l’IVA.
  IVA suportat no deduïble.
 • Personal i administracions públiques.
  Nòmines.
  Retencions i pagaments a compte.
 • El finançament de l’empresa.
  La gestió de la cartera comercial.
  El factoring.
  El confirming.
 • Variació d’existències.
  La variació d’existències.
 • L’amortització comptable.
  El tractament comptable de l’amortització.
  Mètodes d’amortització.
  Venda d’immobilitzat.
 • Les periodificacions.
  Operacions no formalitzades.
  Periodificacions.
 • Deterioració de valor.
  Deterioració de valor d’existències.
  Deterioració de valor clients.

Perfil dels ponents

Anna Castellá Cabeza
Diplomada en Ciències Empresarials i consultora.

Comptabilitat general. Nivell Perfeccionament
CURS EN CATALÀ
Curs online
Del 27 de gener al 31 de març
Durada: 40 hores
Ponent: Anna Castellá Cabeza
Preu: 295 €
Inscriure'm al curs
Sessió iniciada correctament
Sessió iniciada correctament.
Els meus cursos