Curs online Cambra Barcelona

Comptabilitat general. Iniciació

Conèixer els diferents conceptes bàsics del llenguatge comptable. Aplicar aquests conceptes al desenvolupament de la informació. Realitzar el procés seqüencial per obtenir resultats fiables. Saber interpretar els resultats obtinguts. Tractar amb fiabilitat, la càrrega impositiva de l'Impost del valor afegit.

Objectius del curs

  • Conèixer els diferents conceptes bàsics del llenguatge comptable.
  • Aplicar aquests conceptes al desenvolupament de la informació.
  • Realitzar el procés seqüencial per obtenir resultats fiables.
  • Saber interpretar els resultats obtinguts.
  • Tractar amb fiabilitat, la càrrega impositiva de l’Impost del valor afegit.

Dirigit a

Responsables de diferents àrees de l’empresa que necessitin uns coneixements bàsics de comptabilitat i personal que s’incorpori al departament d’administració des de l’exterior o des d’altres seccions de l’empresa.

Contingut

1. Introducció al Pla General Comptable
1.1 La normalització comptable espanyola.
1.2. Concepte de comptabilitat.
1.3. Objectius i finalitats de la comptabilitat.

2. Representació del patrimoni
2.1. La riquesa empresarial, el patrimoni.
2.2. Representació comptable del patrimoni.
2.3. Composició del balanç de situació.
2.4. Introducció a la valoració de les partides de balanç.

3. El quadre de comptes
3.1. El compte.
–  Classificació per funcions.
–  Agrupació numèrica.

4. El procés comptable.
4.1. L’assentament.
4.2. El llibre diari, el major, el balanç de sumes i saldos.

5. El resultat comptable.
5.1. El compte de pèrdues i guanys.
5.2. Els comptes anuals.

6. Tractament comptable de l’IVA
6.1. Concepte de valor afegit.
6.2. Tractament comptable de l’IVA.
6.3. IVA suportat no deduïble.

7. Normalització comptable.
7.1. Llibres obligatoris.
7.2. Principis comptables.

Perfil dels ponents

Anna Castellá Cabeza
Diplomada en Ciències Empresarials i consultora.

Comptabilitat general. Iniciació
CURS EN CATALÀ
Curs online
Del 27 de gener al 31 de març
Durada: 40 hores
Ponent: Anna Castellá Cabeza
Preu: 295 €
Inscriure'm al curs
Sessió iniciada correctament
Sessió iniciada correctament.
Els meus cursos